ERP Seçim Süreci

ERP Seçim Süreci, ERP sistemlerinin uygulanması ve bu bağlamda yeni işletme mantığı işletmelere büyük bir esneklik ve verimlilik kazandırmaktadır. Ancak, uyarlama, geliştirme ve işletmeye entegrasyonu hiç de kolay bir süreç değildir.

 

ERP Seçim Süreci

 

Bir ERP sisteminin işletmeye entegre edilmesi, CD içindeki bir programın yüklenmesi olarak anlaşılmamalıdır. Bu sistemlerin hem maliyetleri çok yüksektir hem de işletmelerin sisteme adaptasyonu zor olmaktadır. Bunun için de sürecin en basında doğru ERP paketinin seçilmesi zorunludur. Görünüşü hoşa giden ya da popüler bir ERP paketini seçmek, işletmeyi hem maliyet açısından hem de zaman açısından büyük zarara uğratacaktır. Bu nedenle doğru kararı vermek için, işletme ihtiyaçlarını çok iyi belirlemeli ve bunlara en iyi cevabı veren paketi seçmelidir ki, bu bir ERP projesinin ilk adımıdır ve ilk adımda yapılacak hata diğer süreçleri de önemli oranda etkileyeceğinden yanlış karar başarısızlığı getirecektir.

 

ERP paketinin seçimi, işletmelerin geleceği için belirleyici rol oynamaktadır. ERP sistemi, maliyet, kurulum zorluğu ve üretim kaybı dikkate alındığında geri dönüşü olmayan bir yatırımdır denilebilir. Hatta bu konudaki görüşler yanlış ERP sistemi seçiminin işletmenin sonunu hazırlayacağı fikrine kadar uzanmaktadır. Bu nedenle ERP sistemi seçilirken işletmeler çok dikkatli davranmalıdır. ERP sisteminin seçimi ve kurulumu işletmenin yasam eğrisini doğrudan etkileyen çok hassas bir süreçtir ve istenilen verimin alınabilmesi için doğru ERP yazılımının seçilmesi çok önemlidir.

 

ERP sistemi kullanmaya karar veren bir işletmenin, yukarıda sayılan özellikleri barındıran ve birbirine aşağı yukarı benzeyen ERP tedarikçileri arasından doğru tercih yapabilmesi için bazı kriterlere dikkat etmesi gerekmektedir. Bu seçim kriterleri dört ana baslıkta toplanabilir. Bunlar: işlevsellik, referans, destek ve maliyettir.